Hádanka

Potřebujeme kytici, závoj, učesat, šaty, oblek, svědky, družičky a družby, výzdobu, termín, restauraci, oddávajícího, snubní prsteny, termín, dary, oznámení, šperky, ale hlavně nevěstu a ženicha. Co vám to připomíná? Znáte odpověď na tuto hádanku? Zajisté, protože je to velmi jednoduché. Ale pokračujme dále.

Svatební přípravy

Svatební přípravy podle ženicha se ale diametrálně liší od představ nevěstiných. U muže je nejdůležitější ze všeho rozloučení se svobodou a u nevěsty svatební oznámení, výběr svědků, šaty a závoj, obřad a umělecké fotografování. Tohle všechno je potřeba zajistit, a to není ale zdaleka konečný výčet úkolů a příprav. Nejdůležitější tedy bude zaujmout stanovisko a postarat se o svěřené aktivity. Teprve potom může vše dopadnout na jedničku.